Trung Tâm New Talent Language School - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản grade 1,2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản grade 1,2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng

Grade 1

+ Đối tượng học viên: những người mới bắt đầu học tiếng Anh.

+ Phương pháp giảng dạy: phương pháp học tiếng Anh Multiple Intelligences sẽ giúp học viên học thuộc từ vựng ngay tại lớp thông qua hình ảnh màu và cử chỉ điệu bộ của giáo viên.

+ Mô tả khóa học: Học viên sẽ được học lại từ những kiến thức cơ bản nhất như bảng chữ cái trong tiếng Anh, cách phát âm chuẩn, một số nguyên tắc nối âm cơ bản trong Tiếng Anh giọng Mỹ.

Grade 2

Ở cấp độ này, học viên sẽ được mở rộng vốn từ vựng và nâng cao kỹ năng nói. Hoàn thành cấp độ này, học viên sẽ nói và viết thành thạo ít nhất 2500 câu thông dụng.

Ngoài ra sẽ còn được học cách phát âm chuẩn, một số nguyên tắc nối âm tự nhiên trong Tiếng Anh giọng Mỹ.

Lợi ích khóa học

- Mỗi buổi học, học viên sẽ được cung cấp từ 25 đến 30 từ vựng thông dụng trong cuộc sống.

- Hoàn thành cấp độ 1 giúp học viên giao tiếp thành thạo ít nhất 1000 câu thông dụng trong cuộc sống.