Trung tâm Ngoại ngữ Asahi Group | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Asahi Group

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Lớp tiếng Nhật giao tiếp N5

Các khóa học khác
1.000.000đ
1.000.000đ

Lớp tiếng Nhật giao tiếp N5

Trình độ

Các khóa học khác
Học phí
1.000.000đ

Chương trình

N5: Lớp Sáng : Thứ 2 đến Thứ 6. Thời gian: 8h30 – 11h30.Trọn N5 học trong 3 tháng.
Lớp Tối : Thứ 2.4.6 hoặc thứ 3.5.7. Thời gian: 18h00 – 21h00. Trọn N5 học trong 5 tháng.

Nhận tư vấn

Lớp tiếng Nhật giao tiếp N4

Các khóa học khác
4 tháng
1.200.000đ
1.200.000đ

Lớp tiếng Nhật giao tiếp N4

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

4 tháng
Học phí
1.200.000đ

Chương trình

Lớp Sáng : Thứ 2 đến Thứ 6. Thời gian: 8h30 – 11h30. Trọn N4 học trong 3 tháng.
Lớp Tối : Thứ 2.4.6 hoặc thứ 3.5.7. Thời gian: 18h00 – 21h00. Trọn N4 học trong 5 tháng.

Nhận tư vấn

Lớp tiếng Nhật giao tiếp N3

Các khóa học khác
5.700.000đ
5.700.000đ

Lớp tiếng Nhật giao tiếp N3

Trình độ

Các khóa học khác
Học phí
5.700.000đ

Chương trình

Lớp Sáng : Thứ 2 đến Thứ 6. Thời gian: 8h30 – 11h30. Trọn N3 học trong 6 tháng.
Lớp Tối : Thứ 2.4.6 hoặc thứ 3.5.7. Thời gian: 18h00 – 21h00. Trọn N3 học trong 8 tháng.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay