Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh Việt Mỹ (AVEC) | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!
9.2
Xuất sắc
1 đánh giá

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Mai Trần
Mai Trần
 

Khá Tốt, Học Phí Tương Đối

Đã học khoá học: Intermediate tại đây.

Ưu điểm

gần, giáo viên thân thiện, học phí khá ổn

Điểm cần cải thiện

không có nhược điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

mình mới học xong 1 khóa ở đây, có thể sẽ tiếp tục học những khóa tiếp theo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay