Trung tâm Ngoại ngữ Big Step - Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Mô tả chi tiết khóa học

  • Thời gian: Tối 3, 5, 7
  • Giáo trình: giáo trình của đại học Seoul

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Big Step

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá