Trung Tâm Ngoại Ngữ Cambridge Bến Tre - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Độ tuổi: Các học viên độ tuổi thanh thiếu niên trở lên có nhu cầu học giao tiếp cho công việc, du học, du lịch,…

Thời gian: 12 tuần.

Lợi ích khóa học