Trung tâm Ngoại ngữ Cornerstone Kinh Bắc - Khóa học Tiếng Hàn cao cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn cao cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Tiếng Hàn cao cấp được xây dựng với mục tiêu giúp học viên vừa có kiến thức ngôn ngữ, vừa định hướng được công việc của mình sau khi tốt nghiệp.

Khóa học tiếng Hàn Cao cấp được chia ra làm 3 cấp độ:

  • Tiếng Hàn Cao cấp 1
  • Tiếng Hàn Cao cấp 2
  • Tiếng Hàn Cao cấp 3

Chương trình tổng hợp các kiến thức từ vựng, ngữ pháp quan trọng của trình độ tiếng Hàn Cao cấp, hướng dẫn học viên cách biên phiên dịch tiếng Hàn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Cornerstone Kinh Bắc

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá