Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Bách Khoa TP. HCM BK English - Khóa học Giao tiếp Bản ngữ | Edu2Review

Khóa học Giao tiếp Bản ngữ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

20 tuần

Phương pháp giảng dạy

 • Phương pháp Immersion – “thấm” ngôn ngữ qua từng buổi học- tạo phản xạ qua các tình huống thực tế.
 • Luyện phát âm chuẩn, giàu ngữ điệu và cảm xúc theo Native Speaker's Style.
 • Phát triển các kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp hàng ngày.
 • Khóa học tập trung vào cung cấp kiến thức và rèn luyện các kĩ năng công sở thiết yếu: Phỏng vấn tuyển dụng (Interviewing and Recruitment), Giao tiếp qua điện thoại (Telephoning), Đàm phán trong kinh doanh (Negotiations), Họp và thảo luận (Meetings), Thuyết trình (Presentation).

Lộ trình khóa học và mục tiêu đào tạo

 • Qua khóa học bạn sẽ được cải thiện 3 kĩ năng cần thiết: Phát âm – Giao tiếp hàng ngày – Giao tiếp công sở trong 1 khóa học chuyên sâu.
 • Giáo viên bản xứ trực tiếp giảng dạy.
 • Môi trường học 100% tiếng Anh – Total English Environment.
 • Chuẩn hóa giọng Mỹ, nâng tầm giá trị của bản thân.
 • Khóa học ngắn hạn (2- 4 tháng), thời gian học buổi tối thiết kế phù hợp thời gian cho học viên bận rộn.
 • Tăng cường kĩ năng Speaking chuẩn bị cho các kỳ thi Quốc tế (tiết kiệm gấp đôi thời gian cho người muốn nâng cao trình độ).

Lợi ích khóa học

Học viên sẽ có cơ hội trải nghiệm:

 • Phương pháp Immersion – “thấm” ngôn ngữ qua từng buổi học- tạo phản xạ qua

 • Các tình huống thực tế

 • Luyện phát âm chuẩn, giàu ngữ điệu và cảm xúc theo American Style

 • Phát triển các kỹ năng xử lý tình huống giao tiếp hàng ngày

 • Khóa học tập trung vào cung cấp kiến thức và rèn luyện các kĩ năng công sở thiết yếu:

 • Phỏng vấn tuyển dụng (Interviewing and Recruitment)

 • Giao tiếp qua điện thoại (Telephoning)

 • Đàm phán trong kinh doanh (Negotiations)

 • Họp và thảo luận (Meetings)

 • Thuyết trình (Presentation)