Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Bách Khoa TP. HCM BK English - Khóa học Luyện thi Anh văn đầu vào | Edu2Review

Khóa học Luyện thi Anh văn đầu vào

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Phương pháp giảng dạy

  • Ôn tập và hệ thống kiến thức Tiếng Anh theo dạng thức bài thi Anh văn Đầu Vào.
  • Nâng cao khả năng nghe, đọc.
  • Phát triển kỹ năng làm bài, chiến lược làm bài thi để đạt điểm cao.
  • Giúp học viên đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào tại Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Lợi ích khóa học

Ôn tập và hệ thống kiến thức Tiếng Anh theo dạng thức bài thi Anh Văn Đầu Vào.
• Nâng cao khả năng nghe, đọc
• Phát triển kỹ năng làm bài, chiến lược làm bài thi để đạt điểm cao.
• Giúp học viên đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào tại Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.