Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Chương trình

  • Giao tiếp sơ cấp (2 cấp lớp) – 100%
  • Giáo trình: Trung tâm biên soạn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá