Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

  • Trung cấp (3 cấp lớp)
  • Giáo trình: Trung tâm biên soạn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá