Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ - Khóa học Tiếng Nhật cấp N4 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật cấp N4

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N4

  • Cấp N4 – Lớp 4, 5, 6
  • Giáo trình: Minna no nihongo 1

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá