Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1 | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1

   Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1
   Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1
   Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1
   Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1
   4 hình
   7.4
   Khá
   37 đánh giá

   Khóa học

   19 khóa học

   Giao tiếp 1

   Giao tiếp Cơ bản
   16 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   16 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Giao tiếp 2

   Giao tiếp Trung cấp
   16 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   16 tuần
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Listening - Speaking

   Giao tiếp Cơ bản
   4 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   4 tháng
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   + Dành cho tất cả các học viên muốn học và rèn luyện kỹ năng nghe và giao tiếp tiếng Anh chuẩn.

   Phương pháp giảng dạy:

   + Học viên được phát triển kỹ năng nghe - nói thông qua các hoạt động sinh động trong và ngoài lớp học.

   + Chú trọng thiết lập nền tảng ngôn ngữ phục vụ cho các hoạt động nghe – nói.

   Mô tả khóa học:

   + Chương trình được thiết kế với các đề tài gần gũi với cuộc sống và nhu cầu giao tiếp của học viên như gia đình, công việc, thói quen, xã giao, mua sắm, thời sự…

   + Rèn luyện các kỹ năng thực hành: hỏi thông tin, trình bày ý định, thuyết phục, tranh luận, giải thích, ủng hộ, từ chối, đưa ra lời khuyên...

   Tư vấn

   TOEIC 300

   TOEIC
   12 tuần
   Học phí 4.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   12 tuần
   Học phí 4.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC 450

   TOEIC
   12 tuần
   Học phí 4.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   12 tuần
   Học phí 4.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 4.0 Plus

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   12 tuần
   Học phí 4.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   12 tuần
   Học phí 4.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 5.0 Plus

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   12 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   12 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 6.0 Plus

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   12 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   12 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi IELTS

   IELTS
   12 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   12 tuần
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEFL iBT 60

   TOEFL Advanced: 60 - 101
   12 tuần
   Học phí 4.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL Advanced: 60 - 101
   12 tuần
   Học phí 4.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   CEFR A2

   Tiếng Anh tổng quát
   96 thời lượng
   Học phí 400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   96 thời lượng
   Học phí 400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   CEFR B1

   Tiếng Anh tổng quát
   96 thời lượng
   Học phí 4.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   96 thời lượng
   Học phí 4.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   CEFR B2, C1

   Tiếng Anh tổng quát
   96 thời lượng
   Học phí 4.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   96 thời lượng
   Học phí 4.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh bằng A2

   Tiếng Anh tổng quát
   3 tháng
   Học phí 4.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   3 tháng
   Học phí 4.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh bằng B1

   Tiếng Anh tổng quát
   3 tháng
   Học phí 4.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   3 tháng
   Học phí 4.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh bằng B2

   Tiếng Anh tổng quát
   3 tháng
   Học phí 4.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   3 tháng
   Học phí 4.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Nhật

   Luyện thi JLPT
   Học phí 1.200.000 ₫
   Luyện thi JLPT
   Học phí 1.200.000 ₫

   Tiếng Hoa

   Luyện thi HSK
   Học phí 1.200.000 ₫
   Luyện thi HSK
   Học phí 1.200.000 ₫

   Lộ trình khóa học

   Trung tâm đào tạo nhiều cấp độ tiếng Trung: HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6, HB2.

   Phương pháp giảng dạy

   Tiêu chí giảng dạy của trung tâm: "Kiến thức vững, kết quả cao, môi trường thân thiện"

   Chương trình học được thiết kế kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu và trình độ của nhiều đối tượng khác nhau.

   Tư vấn

   Tiếng Pháp

   Các khóa học khác
   Học phí 1.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   Học phí 1.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   37 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy chiếu
   Giáo trình
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   7.0
   Cơ sở vật chất
   7.4
   Môi trường HT
   6.7
   Thực hành kỹ năng
   7.5
   Tiến bộ bản thân
   7.8
   Tư vấn xếp lớp
   7.2
   Số lượng học viên
   7.3
   Quan tâm học viên
   7.6
   Hài lòng về học phí
   7.5
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.8
   Giáo viên
   7.0
   Cơ sở vật chất
   7.4
   Môi trường HT
   6.7
   Thực hành kỹ năng
   7.5
   Tiến bộ bản thân
   7.8
   Tư vấn xếp lớp
   7.2
   Số lượng học viên
   7.3
   Quan tâm học viên
   7.6
   Hài lòng về học phí
   7.5
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.8

   Chi tiết từ học viên

   Hiền Đặng
   Hiền Đặng
    

   Trung Tâm Là Một Nơi Tin Tưởng Để Theo Rèn Luyện Tiếng Anh

   Đã học khoá học: Ngôn ngữ Anh tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên có kiến thức, rất nhiệt tình Môi trường học tập vui vẻ, dễ học. Cách làm việc nhanh chóng, rõ ràng.

   Điểm cần cải thiện

   Giáo trình chưa quá đa dạng. Lớp học chật Mất phí gửi xe Số lượng khá đông so với 1 giáo viên đứng 1 lớp.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trình độ anh văn của tôi từ khi theo học trung tâm đã cải thiện. Tôi rất hài lòng với sự tiến bộ đó. Sau này chắc chắn sẽ theo học để ren luyện, trau dồi thêm ngôn ngữ tiếng anh cho bản thân.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Phạm Thị Minh Thư
   Phạm Thị Minh Thư
    

   Trung Tâm Là Một Nơi Tin Tưởng Để Theo Rèn Luyện Tiếng Anh

   Đã học khoá học: TOEIC 450 tại đây.

   Ưu điểm

   Thầy cô nhiệt tình
   Cơ sở vật chất ổn
   Thầy cô tập luyện kĩ

   Điểm cần cải thiện

   Trung tâm khá tốt nên chưa thấy nhược điểm nào

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trình độ anh văn của tôi từ khi theo học trung tâm đã cải thiện. Tôi rất hài lòng với sự tiến bộ đó. Sau này chắc chắn sẽ theo học để ren luyện, trau dồi thêm ngôn ngữ tiếng anh cho bản thân.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Tram Quynh
   Tram Quynh
    

   Môi Trường Học Tập Chất Lượng Cao

   Đã học khoá học: Tiếng anh tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên có trình độ cao, thân thiện, nhiệt huyết, phương pháp dạy đa dạng, phù hợp với người học

   Điểm cần cải thiện

   Ít các hoạt động trau dồi kĩ năng, cơ sở vật chất chưa cao

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Sau khi tham gia khóa học của trung tâm, trình độ TA của mình đã tiến bộ đáng kể, có thêm nhiều bạn bè. Môi trường học tập thân thiện, vui vẻ.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Chất Lượng Tốt

   Đã học khoá học: Tiếng Anh bằng A2 tại đây.

   Ưu điểm

   có thang máy, phòng ốc rộng rãi, giáo viên nhiệt tình

   Điểm cần cải thiện

   bãi gửi xe hay kẹt, phòng không có máy lạnh

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Chất lượng tốt so với mặt bằng chung, học phí rẻ, giáo viên nhiệt tình, thân thiện với học sinh.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Đối với những ai đang muốn tìm một địa chỉ học tiếng Anh, Nhật, Trung hay Pháp vừa uy tín vừa có học phí “mềm” thì có thể cân nhắc đến Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm.

   Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm chi nhánh 1 (TTNN ĐHSP CN1) (website: dhspttnn1.edu.vn) cung cấp các khóa học tiếng Anh, Nhật, Hoa, Pháp đa dạng, đáp ứng các nhu cầu của nhiều đối tượng học viên. Trung tâm luôn nỗ lực hết mình để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy, hỗ trợ học viên chinh phục ngoại ngữ.

   Trung tâm chắp cánh cho học viên chinh phục ngoại ngữ


   Giới thiệu chung về TTNN ĐHSP CN1

   Dưới sự ra đời của hàng loạt trung tâm Anh ngữ, trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm vẫn nổi bật lên như một địa chỉ uy tín và chất lượng. Hằng năm, trung tâm nhận được nhiều sự quan tâm và trở thành sự lựa chọn của không ít học viên.

   Hoạt động chính của trung tâm là tổ chức các lớp tiếng Anh tổng quát, luyện thi chứng chỉ quốc tế, tổ chức kỳ thi quốc gia, Test Site do ETS chỉ đạo...

   Cơ sở vật chất

   Tuy không hoàn hảo như các trung tâm Anh ngữ tư nhân, nhưng có thể nói cơ sở vật chất tại TTNN ĐHSP CN1 khá tốt, có thể tạo cho học viên và giảng viên một môi trường thoải mái để học tập và làm việc. Tất cả các phòng học đều được trang bị máy lạnh, máy chiếu đa năng giúp quá trình giảng dạy hiệu quả.

   Trung tâm có những phòng học khang trang

   Đội ngũ giảng viên

   Khi học tại trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm chi nhánh 1, học viên hoàn toàn có thể yên tâm với chất lượng giảng viên. Các giảng viên tại trung tâm đều tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước, tận tậm, giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, các thầy cô còn thường xuyên tham gia các khóa tập huấn của Nhà xuất bản Cambridge để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

   Đội ngũ giảng viên TTNN ĐHSP CN1 tham gia buổi workshop phát triển kỹ năng

   Nguồn: Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1

   * Thông tin trung tâm được cập nhật từ tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký