Trung tâm ngoại ngữ du học Hàn Việt KTS | Edu2Review

Trung tâm ngoại ngữ du học Hàn Việt KTS

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
20 buổi

Học phí 1.400.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

20 buổi

Chương trình

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi

Học phí 1.400.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Tiếng Hàn trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
32 buổi

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

32 buổi

Chương trình

Tiếng Hàn trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp
20 buổi

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

20 buổi

Chương trình

Tiếng Hàn cao cấp 1

TOPIK 2 cao cấp

Học phí 2.500.000đ

Tiếng Hàn cao cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Chương trình

Tiếng Hàn cao cấp 2

TOPIK 2 cao cấp

Học phí 2.500.000đ

Tiếng Hàn cao cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Chương trình

Giao tiếp văn phòng

Giao tiếp
15 buổi

Học phí 2.500.000đ

Giao tiếp văn phòng

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

15 buổi

Chương trình

Luyện thi TOPIK I

Luyện thi TOPIK

Học phí 1.600.000đ

Luyện thi TOPIK I

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Chương trình

Luyện thi TOPIK II

Luyện thi TOPIK

Học phí 2.500.000đ

Luyện thi TOPIK II

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Chương trình

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay