Trung tâm Ngoại ngữ Đức Anh – DACE | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Đức Anh – DACE

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

IELTS Preparation 1

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

IELTS Preparation 1

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Chương trình

Luyện thi IELTS 1 – IELTS Preparation 1

Tìm hiểu thể loại bài thi/ Studying the test format;

Làm quen với các dạng câu hỏi/ Studying and familiaring with different test question types;

Giới thiệu chiến thuật làm bài thi/ Introduction of test-taking strategies;

Luyện tập các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói/ Practice of reading, writing, listening and speaking skills;

Thực tập làm các bài thi hoàn chỉnh/ Practice of complete sample test.

Nhận tư vấn

IELTS Preparation 2

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

IELTS Preparation 2

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Chương trình

Luyện thi IELTS 2 – IELTS Preparation 2

Tìm hiểu dạng bài thi, làm quen với các dạng câu hỏi/ Familiarizing with test format and different test question types;

Nâng cao vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp để hoàn thành bài thi bốn kỹ năng tốt hơn/ Improving vocabulary and grammatical structures to enhance the four sub-skill tests;

Rèn luyện cách phân bổ thời gian khi làm bài thi và cách ổn định tâm lý thi cử/ Learning how to manage and overcome test psychological problems;

Thực tập làm các bài thi hoàn chỉnh/ Practice of complete sample test.

Nhận tư vấn

TOEFL Preparation

Trình độ

TOEFL ITP

Chương trình

Luyện thi TOEFL

 • Tìm hiểu thể loại bài thi/ Studying the test format;

 • Làm quen với các dạng câu hỏi/ Studying and familiarizing with different test question types;

 • Làm quen và phát triển chiến thuật làm bài/ Familiarizing and developeing test – taking strategies;

 • Nâng cao vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp để hoàn thành bài thi bốn kỹ năng tốt hơn/ Improving vocabulary and grammatical structures to enhance the four sub-skill tests;

 • Mở rộng kiến thức văn hóa Mỹ, các vấn đề khoa học kỹ thuật và xã hội/Increasing knowledge of American culture, social and scientific issues;

 • Thực tập làm các bài thi hoàn chỉnh/ Prcatice of complete sample test.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh học thuật – Preparation

Trình độ

Các khóa học khác

Chương trình

Tiếng Anh học thuật – Preparation

 • Giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống sinh hoạt/Survival English in daily situations;
 • Nghe hiểu được câu hỏi và hướng dẫn trên lớp/Responding to oral questions and instructions in class;
 • Viết tên các đồ vật, tin nhắn ngắn/Listening familiar objects, writing short notes;
 • Đọc hiểu các ký hiệu và thông báo thông thường/Reading familiar signs and information.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh học thuật sơ cấp – Elementary Level

Trình độ

Các khóa học khác

Chương trình

Tiếng Anh học thuật sơ cấp – Elementary Level

 • Miêu tả các đồ vật quen thuộc ở chung quanh/Describing familiar items and surrounding;

 • Nghe hiểu ý chính các hội thoại và câu nói đơn giản/ Getting main ideas of short dialogues and talk;

 • Viết được thư cá nhân đơn giản/ Writing short personal letters;

 • Đọc hiểu các đoạn văn ngắn/ Reading short paragraphs for basic comprehension.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh học thuật sơ trung cấp – Pre – Intermediate Level

Trình độ

Các khóa học khác

Chương trình

Tiếng Anh học thuật sơ trung cấp – Pre – Intermediate Level

 • Hỏi và đáp trong các cuộc phỏng vấn/ Interviewing and responding;

 • Nghe hiểu hội thoại dài hơn về chủ đề thông thường/Basic comprehension of longer dialogues and talks about common topics;

 • Điền form và viết các đoạn văn ngắn/ Filling out forms and writing short paragraphs;

 • Đọc đoạn văn ngắn/ Reading brief passages and paragraphs.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh học thuật trung cấp – Intermediate Level

Trình độ

Các khóa học khác

Chương trình

Tiếng Anh học thuật trung cấp – Intermediate Level

 • Thảo luận và bảo về ý kiến về công việc và các vấn đề xã hội/ Discussing and protecting ideas on business and social issues;

 • Nghe hiểu và ghi chép các hội thoại về các chủ đề không quen thuộc/ Listening and note-taking of multiple-speaker dialogues about unfamiliar topics;

 • Viết đoạn văn diễn đạt ý kiến, miêu tả và tường thuật/ Writing paragraph expressing opinions and descriptive and narrative essays;

 • Dùng các chiến lược đọc để hiểu sâu về các chủ đề không quen thuộc trong thời gian giới hạn/ Using reading strategies to read and understand in depth complex texts of unfamiliar topics with timed constrain.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh học thuật cao cấp – Upper Intermediate Level

Trình độ

Các khóa học khác

Chương trình

Tiếng Anh học thuật cao cấp – Upper Intermediate Level

 • Thuyết trình ngắn, tường thuật tin tức, tranh luận về các vấn đề đương đại/ Short presentation, reporting news, arguing diverse topics on current affairs;

 • Nghe, hiểu và tóm tắt ý chính của người nói, bài giảng/ Listening identifying speaker’s opinions, summarizing lectures;

 • Viết bài luận so sánh, nguyên nhân và hiệu quả, tranh luận và phản biện xã hội/ Writing comparison – contrast, cause-effects and argumentative essays;

 • Đọc hiểu các bài văn dài và các vấn đề xã hội, đánh giá và sắp xếp thông tin/ Reading lengthy texts relating to social issues, evaluating and organizing ideas

Nhận tư vấn

Tiếng Anh học thuật cao cấp – Advanced Level

Trình độ

Các khóa học khác

Chương trình

Tiếng Anh học thuật cao cấp – Advanced Level

 • Thuyết trình, thuyết phục và thương lượng về các vấn đề đương đại/ Giving seminar presentation: persuading and negotiation;

 • Nghe hiểu bài nói và bài giảng về các chủ đề đa dạng/ Listening to diverse texts and lectures;

 • Hoàn thành các dạng bài viết học thuật/ Writing different forms of academic English;

 • Đọc hiểu và xác định được ẩn ý của tác gia trong thời gian giới hạn/ Limited time reading and identifying the writer’s implication

Từ trình độ này, các học viên có thể đăng ký tham gia khóa luyện thi IELTS.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay