Trung tâm Ngoại Ngữ Dương Minh | Edu2Review

Trung tâm Ngoại Ngữ Dương Minh

67 đánh giá
7.1
Khá
67 đánh giá

Khóa học

Luyện thi Pre-TOEIC

TOEIC
4 tháng
3.560.000đ
3.560.000đ

Luyện thi Pre-TOEIC

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

4 tháng
Học phí
3.560.000đ

Chương trình

 • Nắm vững những kiến thức cơ bản về cấu trúc, ngữ pháp

 • Thực hành bài tập tại lớp và tại nhà, được tiếp cận với những đề bài phù hợp và giúp học viên vừa ôn bài vừa ghi nhớ.

 • Sau khi bạn hoàn thành khóa học và nắm vững tất kiến thức cơ bản nhất, tạo tiền đề cho các khóa học cao hơn

 • Giảng viên Việt Nam và nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm, năng động và nhiệt tình.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC 1

TOEIC
2 tháng
1.960.000đ
1.960.000đ

Luyện thi TOEIC 1

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.960.000đ

Chương trình

 • Nắm vững những kiến thức cơ bản về cấu trúc, ngữ pháp

 • Thực hành bài tập tại lớp và tại nhà, được tiếp cận với những đề bài phù hợp và giúp học viên vừa ôn bài vừa ghi nhớ.

 • Sau khi bạn hoàn thành khóa học và nắm vững tất kiến thức cơ bản nhất, tạo tiền đề cho các khóa học cao hơn

 • Giảng viên Việt Nam và nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm, năng động và nhiệt tình.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC 2

TOEIC
3 tháng
2.950.000đ
2.950.000đ

Luyện thi TOEIC 2

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.950.000đ

Chương trình

Mô tả khóa học

TOEIC 2 là một cấp của lộ trình luyện thi TOEIC, đa dạng về trình độ, giúp học viên dễ dàng tìm được lớp học phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC 3

TOEIC
3 tháng
3.100.000đ
3.100.000đ

Luyện thi TOEIC 3

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.100.000đ

Chương trình

Mô tả khóa học

TOEIC 3 là một cấp của lộ trình luyện thi TOEIC, đa dạng về trình độ, giúp học viên dễ dàng tìm được lớp học phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC 4

TOEIC
3 tháng
3.200.000đ
3.200.000đ

Luyện thi TOEIC 4

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.200.000đ

Chương trình

Mô tả khóa học

TOEIC 4 là một cấp của lộ trình luyện thi TOEIC, đa dạng về trình độ, giúp học viên dễ dàng tìm được lớp học phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

Pre-IELTS

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
3 tháng
2.505.000đ
2.505.000đ

Pre-IELTS

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.505.000đ

Chương trình

Mô tả khóa học

Khóa học Pre-IELTS chính là chìa khóa giúp bạn có thể tiếp cận dễ dàng hơn với những nền giáo dục tiên tiến, mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu và làm việc đầy hấp dẫn trong nước, cũng như tại hầu hết các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Phương pháp giảng dạy

Học viên được luyện nghe qua hệ thống nghe nhìn hiện đại tại phòng LAB nhằm phát triển kỹ năng hết sức quan trọng này một cách hiệu quả.

Học viên có cơ hội cọ xát thực tế với các bộ đề luyện chuyên sâu thường xuyên tại lớp, được sửa lỗi, tư vấn tận tình để rút kinh nghiệm trong kỳ thi thực tế.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

IELTS 1 (3.0 - 3.5)

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
3 tháng
2.730.000đ
2.730.000đ

IELTS 1 (3.0 - 3.5)

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.730.000đ

Chương trình

Mô tả khóa học

Khóa học IELTS 1 (3.0 - 3.5) chính là chìa khóa giúp bạn có thể tiếp cận dễ dàng hơn với những nền giáo dục tiên tiến, mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu và làm việc đầy hấp dẫn trong nước, cũng như tại hầu hết các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Phương pháp giảng dạy

Học viên được luyện nghe qua hệ thống nghe nhìn hiện đại tại phòng LAB nhằm phát triển kỹ năng hết sức quan trọng này một cách hiệu quả.

Học viên có cơ hội cọ xát thực tế với các bộ đề luyện chuyên sâu thường xuyên tại lớp, được sửa lỗi, tư vấn tận tình để rút kinh nghiệm trong kỳ thi thực tế.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

IELTS 2 (3.5 - 4.0)

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
3 tháng
2.960.000đ
2.960.000đ

IELTS 2 (3.5 - 4.0)

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.960.000đ

Chương trình

Mô tả khóa học

Khóa học IELTS 2 (3.5 - 4.0) chính là chìa khóa giúp bạn có thể tiếp cận dễ dàng hơn với những nền giáo dục tiên tiến, mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu và làm việc đầy hấp dẫn trong nước, cũng như tại hầu hết các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Phương pháp giảng dạy

Học viên được luyện nghe qua hệ thống nghe nhìn hiện đại tại phòng LAB nhằm phát triển kỹ năng hết sức quan trọng này một cách hiệu quả.

Học viên có cơ hội cọ xát thực tế với các bộ đề luyện chuyên sâu thường xuyên tại lớp, được sửa lỗi, tư vấn tận tình để rút kinh nghiệm trong kỳ thi thực tế.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

IELTS 3 (4.0 - 4.5)

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
3 tháng
3.110.000đ
3.110.000đ

IELTS 3 (4.0 - 4.5)

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.110.000đ

Chương trình

Mô tả khóa học

Khóa học IELTS 3 (4.0 - 4.5) chính là chìa khóa giúp bạn có thể tiếp cận dễ dàng hơn với những nền giáo dục tiên tiến, mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu và làm việc đầy hấp dẫn trong nước, cũng như tại hầu hết các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Phương pháp giảng dạy

Học viên được luyện nghe qua hệ thống nghe nhìn hiện đại tại phòng LAB nhằm phát triển kỹ năng hết sức quan trọng này một cách hiệu quả.

Học viên có cơ hội cọ xát thực tế với các bộ đề luyện chuyên sâu thường xuyên tại lớp, được sửa lỗi, tư vấn tận tình để rút kinh nghiệm trong kỳ thi thực tế.

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

AVP

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng
1.615.000đ
1.615.000đ

AVP

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
1.615.000đ

Chương trình

Mô tả khóa học

Chương trình AVP của Ngoại Ngữ Dương Minh tạo ra môi trường Anh ngữ chuyên nghiệp, giúp bạn rèn luyện khả năng trao đổi Anh ngữ với hiệu quả trong thời gian ngắn.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
7.6
Cơ sở vật chất
6.9
Môi trường HT
6.6
Thực hành kỹ năng
7.0
Tiến bộ bản thân
7.2
Tư vấn xếp lớp
7.2
Số lượng học viên
7.2
Quan tâm học viên
7.3
Hài lòng về học phí
7.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.0
Giáo viên
7.6
Cơ sở vật chất
6.9
Môi trường HT
6.6
Thực hành kỹ năng
7.0
Tiến bộ bản thân
7.2
Tư vấn xếp lớp
7.2
Số lượng học viên
7.2
Quan tâm học viên
7.3
Hài lòng về học phí
7.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay
...