Trung tâm Ngoại ngữ E4Life - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Lộ trình khóa học

  • Củng cố vốn tiếng Anh cơ bản và tăng cường khả năng phản xạ trong giao tiếp.
  • Xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua các hoạt động thực hành.

Các hoạt động xuyên suốt khóa học

  • Được tham gia các bài Mini-test trong quá trình học nhằm đánh giá hiệu quả học tập của bản thân.
  • Được đánh giá kết quả học tập cuối khóa nếu học viên tham dự từ 80% thời lượng khóa học trở lên và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nếu đạt được 70% kết quả bài thi (nếu học viên có nhu cầu).
  • Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của E4Life.
  • Được học lại miễn phí 100% khóa học nếu đảm bảo các điều kiện học tập tại E4Life nhưng không đạt kỳ thi cuối khóa.
  • Được hỗ trợ chuyên môn miễn phí nếu gặp khó khăn trong quá trình học tập.
  • Được sắp xếp bổ túc kiến thức miễn phí các buổi học vắng có lý do chính đáng.
  • Được download miễn phí tất cả các tài nguyên học tập trên website của E4Life.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ E4Life

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá