Trung tâm Ngoại ngữ E4Life - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Lộ trình khóa học

  • Củng cố vốn tiếng Anh cơ bản và tăng cường khả năng phản xạ trong giao tiếp.
  • Xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua các hoạt động thực hành.

Các hoạt động xuyên suốt khóa học

  • Được tham gia các bài Mini-test trong quá trình học nhằm đánh giá hiệu quả học tập của bản thân.
  • Được đánh giá kết quả học tập cuối khóa nếu học viên tham dự từ 80% thời lượng khóa học trở lên và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nếu đạt được 70% kết quả bài thi (nếu học viên có nhu cầu).
  • Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của E4Life.
  • Được học lại miễn phí 100% khóa học nếu đảm bảo các điều kiện học tập tại E4Life nhưng không đạt kỳ thi cuối khóa.
  • Được hỗ trợ chuyên môn miễn phí nếu gặp khó khăn trong quá trình học tập.
  • Được sắp xếp bổ túc kiến thức miễn phí các buổi học vắng có lý do chính đáng.
  • Được download miễn phí tất cả các tài nguyên học tập trên website của E4Life.

Lợi ích khóa học