Trung tâm ngoại ngữ Gee | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?
      0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Khóa học

      15 khóa học

      IELTS for Beginners 1,2,3 (2.0 – 5.0)

      IELTS
      45 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 4.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      45 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 4.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      IELTS Target (5.0 – 6.0)

      IELTS
      45 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 4.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      45 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 4.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      IELTS Advanced (6.0 – 7.0)

      IELTS
      60 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 5.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      60 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 5.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Tư vấn

      IELTS Intensive

      IELTS
      60 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 5.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      60 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 5.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      TOEIC for Beginner 1,2 (250 – 450)

      TOEIC
      45 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 2.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      45 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 2.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      TOEIC Target 1,2 (450 - 650)

      TOEIC
      45 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 2.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      45 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 2.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      TOEIC Advanced (650 - 750)

      TOEIC
      60 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      60 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      TOEIC Intensive

      TOEIC
      60 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      60 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Học Tiếng Anh hè bán trú

      Trẻ em
      1 tháng
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 5.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      1 tháng
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 5.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Balo tiếng Anh trẻ em

      Trẻ em
      32 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Trẻ em
      32 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

      Giao tiếp Cơ bản
      40 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      40 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

      Giao tiếp Nâng cao
      40 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 4.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Nâng cao
      40 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 4.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      B1 – B2 (CEFR)

      Tiếng Anh tổng quát
      40 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Tiếng Anh tổng quát
      40 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Tiếng Anh Doanh Nghiệp

      Các khóa học khác
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Các khóa học khác
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Ngữ pháp – Từ vựng – Phát âm

      Các khóa học khác
      32 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Các khóa học khác
      32 giờ
      Giáo viên bản xứ
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Học phí 3.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

      Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
      Chi tiết

      Đánh giá

      0 đánh giá

        Viết đánh giá

      Ưu điểm nổi bật

      Giáo viên bản xứ
      Giáo viên Việt Nam
      Giáo trình
      Câu lạc bộ tiếng Anh
      Du lịch

      Mức độ hài lòng

      Giáo viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      Thực hành kỹ năng
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Tư vấn xếp lớp
      0.0
      Số lượng học viên
      0.0
      Quan tâm học viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giáo viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      Thực hành kỹ năng
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Tư vấn xếp lớp
      0.0
      Số lượng học viên
      0.0
      Quan tâm học viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Giới thiệu

      Địa điểm

      Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

      • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
      • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
      • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
      Tìm hiểu ngay