Trung tâm Ngoại ngữ Golden Key - Khóa học IELTS Master | Edu2Review

Khóa học IELTS Master

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS

Thời lượng

48 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng khóa học

  • Dành cho những bạn đặt mục tiêu 7.5+

Thời lượng khóa học

  • Khóa học bao gồm 48 buổi, đặc biệt chú trọng tập trung ôn luyện vào 2 kỹ năng khó nhất của IELTS: Writing và Speaking tương ứng với band điểm 7.5 +

Nội dung khóa học

  • Học cách lập ý và đưa ra câu trảlời hay và ăn điểm nhất đối với tất cả các dạng câu hỏi trong Ielts Speaking
  • Học cách dùng từ vựng, mở rộng vốn từ khó
  • Học cách lập ý, triển khai ý hay,hấp dẫn đối với các bài IELTS Writing
  • Cam kết đầu ra với mọi học viên đi học và làm bài tập đầy đủ.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Golden Key

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá