Trung tâm Ngoại ngữ Golden Key - Khóa học IELTS Senior | Edu2Review

Khóa học IELTS Senior

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS

Thời lượng

48 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng khóa học

  • Dành cho những bạn đặt mục tiêu 5.5 - 6.5+

Thời lượng khóa học

  • Khóa học gồm 48 buổi, tuyển tập tài liệu hỗ trợ miễn phí, chấm bài essay và kiểm tra hàng tuần

Nội dung ôn luyện

  • Đảm bảo học viên nắm vững kiến thức cả 4 kỹ năng
  • Tập trung chuyên sâu vào hai kĩ năng khó nhất trong bài thi là Writing và Speaking
  • Cam kết đầu ra với mọi học viên đi học và làm bài tập đầy đủ.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Golden Key

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá