Trung tâm Ngoại ngữ Golden Key - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

24 buổi

Tổng quan khóa học

Chọn 1 trong các khóa học anh văn giao tiếp (24 buổi) cho người đi làm: giao tiếp cơ bản, giao tiếp văn phòng hay thương mại tại Anh ngữ Golden Key với sự giảng dạy của đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, trình độ thạc sỹ trở lên để tự tin hơn với kỹ năng anh văn của mình.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Golden Key

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá