Trung tâm Ngoại ngữ Golden Key - Khóa học Tiếng Anh trung học cơ sở | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh trung học cơ sở

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Tổng quan khóa học

Đây là lứa tuổi mà trẻ có những thay đổi về nhận thức và trở nên độc lập hơn về suy nghĩ. Vì vậy Golden key phát triển chương trình tiếng anh THCS với mỗi bài học là một cơ hội để học viên được trải nghiệm, ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào cuộc sống.

Phương pháp giảng dạy
Tương tự với tiếng Anh tiểu học, Golden Key cung sẽ áp dụng chương trình 4C cho các học viên trung học cơ sở. Bộ phương pháp 4C bao gồm:

  • Hợp tác (Collaboration)
  • Sáng tạo (Creativity)
  • Giao tiếp (Communication)
  • Phản biện (Critical Thinking)

Và thông qua phương pháp 3M theo các bước:

  • Tiếp thu (Meet)
  • Thực hành (Manipulate)
  • Vận dụng (Make it your own).

Giáo viên giảng dạy là những người được đào tạo bài bản,giàu kinh nghiệm với phương pháp giảng dạy hiệu quả. Song song với việc truyền đạt kiến thức, học viên được áp dụng ngay vào việc sử dụng trong các ngữ cảnh cụ thể (đặt câu, dịch câu, viết luận, giao tiếp…) nhằm nhớ ngay từ vựng và cấu trúc đó. Truyền đạt kiến thức – tiếp nhận kiến thức – kiểm tra, đánh giá là 3 quá trình thường xuyên được tiến hành đều đặn giúp các con nắm chắc kiến thức và tự tin tham gia các kì thi quan trọng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Golden Key

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá