Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng. | Edu2Review

Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng.

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh cấp độ A

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh cấp độ A

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Chương trình

Tiếng Anh cấp độ B

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh cấp độ B

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Chương trình

Tiếng Anh cấp độ C

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh cấp độ C

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Chương trình

Tiếng Anh nghe nói giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Tiếng Trung cấp độ A

Trình độ

HSK 1

Chương trình

Tiếng Trung cấp độ B

Trình độ

HSK 3

Chương trình

Tiếng Trung cấp độ C

Trình độ

HSK 5

Chương trình

Tiếng Hàn cấp độ A

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Chương trình

Tiếng Hàn cấp độ B

TOPIK 2 trung cấp

Tiếng Hàn cấp độ B

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Chương trình

Tiếng Nhật cấp độ A

Trình độ

N5

Chương trình

Tiếng Nhật cấp độ B

Trình độ

N3

Chương trình

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Máy lạnh
Máy chiếu
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay