Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng. | Edu2Review

Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng.

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh cấp độ A

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh cấp độ A

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Tiếng Anh cấp độ B

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh cấp độ B

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Tiếng Anh cấp độ C

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh cấp độ C

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Tiếng Anh nghe nói giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Trung cấp độ A

Trình độ

HSK 1
Nhận tư vấn

Tiếng Trung cấp độ B

Trình độ

HSK 3
Nhận tư vấn

Tiếng Trung cấp độ C

Trình độ

HSK 5
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn cấp độ A

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn cấp độ B

TOPIK 2 trung cấp

Tiếng Hàn cấp độ B

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật cấp độ A

Trình độ

N5
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật cấp độ B

Trình độ

N3
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Máy lạnh
Máy chiếu
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay