Trung tâm Ngoại ngữ Halo Smart | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Halo Smart

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh mầm non và tiểu học

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh tổng quát

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Chương trình

Khóa học dành cho học sinh THCS và THPT

Luyện thi IELTS

Trình độ

IELTS

Chương trình

Luyện thi TOEIC

Trình độ

TOEIC

Chương trình

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay