Trung Tâm Ngoại Ngữ HILI - Khóa học Luyện Phát âm | Edu2Review

Khóa học Luyện Phát âm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

24 buổi

Đây là khóa học dành cho Học viên ở các trình độ A2, B1, B2, C1, C2, thời lượng 20 buổi (1,5 tiếng/buổi, 3 buổi/tuần).

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ Hili

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ HILI

8.0
Tốt
2 đánh giá