Trung Tâm Ngoại Ngữ HILI - Khóa học Tiếng Anh thương mại | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh thương mại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

60 buổi

Đây là khóa học dành cho sinh viên, những người đi làm muốn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình trong công việc và học tập, thời lượng 60 buổi học, mỗi buổi kéo dài 90 phút.

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ Hili

Lợi ích khóa học