Trung Tâm Ngoại Ngữ HILI - Khóa học Tiếng Anh trẻ em | Edu2Review

Tiếng Anh trẻ em

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

60 buổi

Thông tin liên hệ

Đây là khóa học dành cho 5 - 6 tuổi (chuẩn bị vào lớp 1) thời lượng khóa học kéo dài trong 3 tháng, một buổi 90 phút, tuần 2 buổi.

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ Hili

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn