Trung Tâm Ngoại Ngữ HILI - Khóa học Tiếng Anh trẻ em | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh trẻ em

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

60 buổi

Đây là khóa học dành cho 5 - 6 tuổi (chuẩn bị vào lớp 1) thời lượng khóa học kéo dài trong 3 tháng, một buổi 90 phút, tuần 2 buổi.

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ Hili

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ HILI

8.0
Tốt
2 đánh giá