Trung tâm Ngoại ngữ Hutech | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

13 khóa học

Anh văn Giao tiếp Sơ cấp

Giao tiếp Cơ bản
5 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 600.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Khóa học hướng đến: Đặt nền tản căn bản, xây dựng lại toàn bộ hệ thống cơ sở ngữ liệu; lấy lại toàn bộ căn bản, bắt kịp các chương trình Tiếng Anh trên lớp.

Level 1

05 weeks

600,000 VNĐ

Level 2

05 weeks

600,000 VNĐ

Nhận tư vấn

Anh văn Giao tiếp Trung cấp

Giao tiếp Trung cấp
6 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 700.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Mục tiêu khóa học: Giải quyết vấn đề giao tiếp hằng ngày với người nước ngoài bằng Tiếng Anh, viết email,

viết báo cáo và các bài luận văn thông dụng.

Level 3

06 weeks

700,000 VNĐ

Level 4

06 weeks

700,000 VNĐ

Nhận tư vấn

Anh văn Giao tiếp Cao cấp

Giao tiếp Nâng cao
6 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 700.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Mục tiêu khóa học: Nói lưu loát và tốc độ, phản xạ ngôn ngữ chuẩn mực; nghe nhạy bén với khả năng nhận định âm, ngữ nghĩa tốt; đủ khả năng đọc hiểu tài liệu có độ khó cao...

Level 5

06 weeks

700,000 VNĐ

Level 6

06 weeks

800,000 VNĐ

Nhận tư vấn

Luyện thi chứng chỉ Quốc gia Level B

Các khóa học khác
5 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 700.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Luyện thi chứng chỉ Quốc gia Level B Đặc biệt

Các khóa học khác
7 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 1.000.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Luyện thi chứng chỉ Quốc gia Level C

Các khóa học khác
6 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 800.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

PRE-TOEIC

TOEIC
7 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 900.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

TOEIC 200

TOEIC
7 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 900.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

TOEIC 300

TOEIC
7 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 900.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

TOEIC 400

TOEIC
7 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 1.000.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

TOEIC 500

TOEIC
7 tuần
Giáo viên bản xứ
Học phí 1.000.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Anh văn chuẩn Quốc tế

Các khóa học khác
Giáo viên bản xứ
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN CHUẨN QUỐC TẾ

Chương trình được thiết kế theo 3 cấp độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sau khi hoàn thành 3 cấp độ này học viên sẽ đảm bảo giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh và sử dụng nhuần nhuyễn Tiếng Anh như một phương tiện trong công việc. Học viên có thể thi và đạt điểm TOEIC 700 hoặc TOEFL 550 (PBT), 65 (IBT).

Chương trình tập trung luyện cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, đồng thời chú trọng thực hành ngữ âm theo giọng Mỹ chuẩn, rèn luyện phản xạ nói Tiếng Anh một cách tự nhiên, lưu loát. Chương trình sử dụng giáo trình American Headway.

Tham gia chương trình này, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng học tập hiện đại, bao gồm:

 • Kỹ năng thực hành đối thoại, thảo luận và tranh luận, sử dụng ngôn ngữ một cách phong phú;
 • Kỹ năng phát âm chuẩn, sử dụng trọng âm phù hợp, sử dụng từ nối trôi chảy và ý thức tác dụng của ngữ điệu;
 • Kỹ năng nghe và ghi nhanh ý chính, hiểu và suy luận nội dung cuộc thoại;
 • Kỹ năng lập dàn ý, viết và sử dụng nhiều loại từ vựng phong phú;
 • Kỹ năng đọc nhanh, nắm ý chính và tóm tắt các văn bản.

Học viên có thể lựa chọn cấp độ bắt đầu chương trình theo trình độ thực tế của bản thân.

Thời gian học:Tối 2-4-6, Tối 3-5-7 từ 18h00 – 20h15 hoặc theo lịch đăng ký của học viên.

Trình độ

Cấp độ

Thời lượng

GV Việt Nam

GV nước ngoài

& GV Việt Nam

GV nước ngoài

SƠ CẤP

LEVEL 1

45 tiết

600.000

900.000

1,500,000

LEVEL 2

45 tiết

600.000

900.000

1,500,000

TRUNG CẤP

LEVEL 3

54 tiết

700.000

1.100.000

1,900,000

LEVEL 4

54 tiết

700.000

1.100.000

1,900,000

CAO CẤP

LEVEL 5

54 tiết

700.000

1.400.000

2,300,000

LEVEL 6

54 tiết

800.000

1.400.000

2,300,000

Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS 6.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
60 buổi
Giáo viên bản xứ
Học phí 1.500.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay