Trung tâm Ngoại ngữ Hutech | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?
      0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Khóa học

      13 khóa học

      Anh văn Giao tiếp Sơ cấp

      Giao tiếp Cơ bản
      5 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 600.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Cơ bản
      5 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 600.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Khóa học hướng đến: Đặt nền tản căn bản, xây dựng lại toàn bộ hệ thống cơ sở ngữ liệu; lấy lại toàn bộ căn bản, bắt kịp các chương trình Tiếng Anh trên lớp.

      Level 1

      05 weeks

      600,000 VNĐ

      Level 2

      05 weeks

      600,000 VNĐ

      Tư vấn

      Anh văn Giao tiếp Trung cấp

      Giao tiếp Trung cấp
      6 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Trung cấp
      6 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Mục tiêu khóa học: Giải quyết vấn đề giao tiếp hằng ngày với người nước ngoài bằng Tiếng Anh, viết email,

      viết báo cáo và các bài luận văn thông dụng.

      Level 3

      06 weeks

      700,000 VNĐ

      Level 4

      06 weeks

      700,000 VNĐ

      Tư vấn

      Anh văn Giao tiếp Cao cấp

      Giao tiếp Nâng cao
      6 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp Nâng cao
      6 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Mục tiêu khóa học: Nói lưu loát và tốc độ, phản xạ ngôn ngữ chuẩn mực; nghe nhạy bén với khả năng nhận định âm, ngữ nghĩa tốt; đủ khả năng đọc hiểu tài liệu có độ khó cao...

      Level 5

      06 weeks

      700,000 VNĐ

      Level 6

      06 weeks

      800,000 VNĐ

      Tư vấn

      Luyện thi chứng chỉ Quốc gia Level B

      Các khóa học khác
      5 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Các khóa học khác
      5 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 700.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Luyện thi chứng chỉ Quốc gia Level B Đặc biệt

      Các khóa học khác
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 1.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Các khóa học khác
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 1.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Luyện thi chứng chỉ Quốc gia Level C

      Các khóa học khác
      6 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Các khóa học khác
      6 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 800.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      PRE-TOEIC

      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      TOEIC 200

      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      TOEIC 300

      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 900.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      TOEIC 400

      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 1.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 1.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      TOEIC 500

      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 1.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      TOEIC
      7 tuần
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 1.000.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Anh văn chuẩn Quốc tế

      Các khóa học khác
      Giáo viên bản xứ
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Các khóa học khác
      Giáo viên bản xứ
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN CHUẨN QUỐC TẾ

      Chương trình được thiết kế theo 3 cấp độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sau khi hoàn thành 3 cấp độ này học viên sẽ đảm bảo giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh và sử dụng nhuần nhuyễn Tiếng Anh như một phương tiện trong công việc. Học viên có thể thi và đạt điểm TOEIC 700 hoặc TOEFL 550 (PBT), 65 (IBT).

      Chương trình tập trung luyện cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, đồng thời chú trọng thực hành ngữ âm theo giọng Mỹ chuẩn, rèn luyện phản xạ nói Tiếng Anh một cách tự nhiên, lưu loát. Chương trình sử dụng giáo trình American Headway.

      Tham gia chương trình này, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng học tập hiện đại, bao gồm:

      • Kỹ năng thực hành đối thoại, thảo luận và tranh luận, sử dụng ngôn ngữ một cách phong phú;
      • Kỹ năng phát âm chuẩn, sử dụng trọng âm phù hợp, sử dụng từ nối trôi chảy và ý thức tác dụng của ngữ điệu;
      • Kỹ năng nghe và ghi nhanh ý chính, hiểu và suy luận nội dung cuộc thoại;
      • Kỹ năng lập dàn ý, viết và sử dụng nhiều loại từ vựng phong phú;
      • Kỹ năng đọc nhanh, nắm ý chính và tóm tắt các văn bản.

      Học viên có thể lựa chọn cấp độ bắt đầu chương trình theo trình độ thực tế của bản thân.

      Thời gian học:Tối 2-4-6, Tối 3-5-7 từ 18h00 – 20h15 hoặc theo lịch đăng ký của học viên.

      Trình độ

      Cấp độ

      Thời lượng

      GV Việt Nam

      GV nước ngoài

      & GV Việt Nam

      GV nước ngoài

      SƠ CẤP

      LEVEL 1

      45 tiết

      600.000

      900.000

      1,500,000

      LEVEL 2

      45 tiết

      600.000

      900.000

      1,500,000

      TRUNG CẤP

      LEVEL 3

      54 tiết

      700.000

      1.100.000

      1,900,000

      LEVEL 4

      54 tiết

      700.000

      1.100.000

      1,900,000

      CAO CẤP

      LEVEL 5

      54 tiết

      700.000

      1.400.000

      2,300,000

      LEVEL 6

      54 tiết

      800.000

      1.400.000

      2,300,000

      Tư vấn

      Luyện thi IELTS 6.0

      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      60 buổi
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 1.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
      60 buổi
      Giáo viên bản xứ
      Học phí 1.500.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

      Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
      Chi tiết

      Đánh giá

      0 đánh giá

        Viết đánh giá

      Ưu điểm nổi bật

      Giáo viên bản xứ
      Giáo viên Việt Nam
      Máy lạnh
      Máy chiếu
      Thư viện

      Mức độ hài lòng

      Giáo viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      Thực hành kỹ năng
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Tư vấn xếp lớp
      0.0
      Số lượng học viên
      0.0
      Quan tâm học viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giáo viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      Thực hành kỹ năng
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Tư vấn xếp lớp
      0.0
      Số lượng học viên
      0.0
      Quan tâm học viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Giới thiệu

      Địa điểm

      Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

      • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
      • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
      • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
      Tìm hiểu ngay