Trung tâm Ngoại ngữ Koedu | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Koedu

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
2.300.000đ
2.300.000đ

Tiếng Hàn Sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp
Học phí
2.300.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp

Tiếng Hàn Sơ cấp 3

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
2.400.000đ
2.400.000đ

Tiếng Hàn Trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp
Học phí
2.400.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp
2.600.000đ
2.600.000đ

Tiếng Hàn Trung cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp
Học phí
2.600.000đ
Nhận tư vấn

Lớp luyện viết TOPIK II (cấp 3, 4, 5, 6)

TOPIK 2 trung cấp
10 buổi
1.500.000đ
1.500.000đ

Lớp luyện viết TOPIK II (cấp 3, 4, 5, 6)

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

10 buổi
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay