Trung tâm Ngoại ngữ Language Wang - Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp trung cấp

Thông tin liên hệ

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Language Wang

10
Xuất sắc
1 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Và Chất Lượng Đạo Tạo Tốt

Ưu điểm

quan tâm sát sao đến học viên, giáo viên nhiệt tình, thư viện rất nhiều đầu sách, môi trường khang trang sạch đẹp

Điểm cần cải thiện

không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

kiến thức nhận được rất nhiều, học xong không thấy tiếc tiền một chút nào

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.