Trung tâm Ngoại ngữ Năng khiếu Việt - Khóa học Tiếng Anh sơ cấp trình độ A | Edu2Review

Tiếng Anh sơ cấp trình độ A

Học phí 5.460.000đ

Chương trình

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

6 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng:

Dành cho những ai muốn lấy bằng A chứng chỉ quốc gia

Giáo trình International Express

Số lớp học (chưa tính lớp luyện thi A) : 5 lớp – từ lớp AVL(lớp anh văn vỡ lòng) đến lớp A4

Số tiết học : 216 tiết.

Thời gian học :

  • Lớp bình thường : 9 tháng.
  • Lớp cấp tốc : 4,5 tháng.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn