Trung tâm Ngoại ngữ New Vision | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ New Vision

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Kindy

Trẻ em

Kindy

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Đối tượng

4 – 6 tuổi.

Nhận tư vấn

Beginners

Trẻ em

Beginners

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Đối tượng

6 – 7 tuổi.

Nhận tư vấn

Starters

Trẻ em

Starters

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Đối tượng

7 – 8 tuổi.

Nhận tư vấn

Movers

Trẻ em

Movers

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Đối tượng

8 – 9 tuổi.

Nhận tư vấn

Flyers

Trẻ em

Flyers

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Đối tượng

9 – 10 tuổi.

Nhận tư vấn

KET

Trẻ em

KET

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Đối tượng

10 – 13 tuổi.

Nhận tư vấn

PET

Trẻ em

PET

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Đối tượng

13 – 15 tuổi.

Nhận tư vấn

IELTS 5.5

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

IELTS 6.5

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay