Trung Tâm Ngoại Ngữ Nhật Anh - Khóa học N1 | Edu2Review

Khóa học N1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Mô tả khóa học

Đọc:

  • Có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa dạng, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn.
  • Có thể đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu
  • chuyện và ý đồ diễn đạt.

Nghe – Advanced (cao cấp): Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.

Mục tiêu

Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Nhật Anh

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá