Trung Tâm Ngoại Ngữ Nhật Anh - Khóa học N2 | Edu2Review

Khóa học N2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Mô tả khóa học

Đọc:

  • Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản... về các chủ đề đa dạng.
  • Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.

Nghe – Intermediate (trung cấp): Có thể nghe các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, hiểu dòng chảy câu chuyện, nội dung, quan hệ giứa các nhân vật, nắm được ý chính.

Mục tiêu

Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Nhật Anh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá