Trung tâm ngoại ngữ Phước Quang | Edu2Review

Trung tâm ngoại ngữ Phước Quang

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp

Giao tiếp
3 tháng

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Anh văn thiếu nhi

Trẻ em
3 tháng

Anh văn thiếu nhi

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

TOEIC

TOEIC
3 tháng

TOEIC

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

IELTS

IELTS
3 tháng

IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Trung giao tiếp

Giao tiếp
3 tháng

Tiếng Trung giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Trung tổng hợp

Tổng hợp
3 tháng

Tiếng Trung tổng hợp

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Luyện thi HSK

Luyện thi HSK
3 tháng

Luyện thi HSK

Trình độ

Luyện thi HSK

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay