Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Phiên dịch tiếng Hàn | Edu2Review

Khóa học Phiên dịch tiếng Hàn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Biên phiên dịch

Đối tượng:

  • Những người đã từng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, đã có vốn tiếng Hàn nhất định rồi trở về nước làm việc.
  • Những người đã có vốn tiếng Hàn nhưng chưa đủ trình độ, cần học thêm để trở thành phiên dịch thông thạo.
  • Sinh viên, học sinh mong muốn làm việc tại những công ty Hàn Quốc.
  • Những hướng dẫn viên du lịch chủ yếu phục vụ người Hàn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá