Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Phiên dịch tiếng Hàn | Edu2Review

Khóa học Phiên dịch tiếng Hàn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Biên phiên dịch

Đối tượng:

  • Những người đã từng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, đã có vốn tiếng Hàn nhất định rồi trở về nước làm việc.
  • Những người đã có vốn tiếng Hàn nhưng chưa đủ trình độ, cần học thêm để trở thành phiên dịch thông thạo.
  • Sinh viên, học sinh mong muốn làm việc tại những công ty Hàn Quốc.
  • Những hướng dẫn viên du lịch chủ yếu phục vụ người Hàn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá