Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Tiếng Đức nâng cao | Edu2Review

Khóa học Tiếng Đức nâng cao

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

+ Đối tượng:

  • Dành cho người có kiến thức B2 muốn học chuyên sâu, nâng cao
  • Muốn sang Đức học cao học, trở thành thạc sỹ, xin học bổng du học.

+ Nội dung khóa học:

Tiếng Đức nâng cao C1:

  • Hiểu được văn bản dài, khó, tóm tắt ý chính.
  • nói trôi chảy mà không gây cảm giác về việc phải dừng lại chọn từ ngữ.
  • Có thể sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, nghề nghiệp, nghiên cứu hiệu quả, linh hoạt.

Tiếng Đức nâng cao C2

  • Có thể hiểu mọi vấn đề khi nghe, đọc dễ dàng.
  • Thu thập thông tin từ mọi nguồn và truyền đạt lại thông tin ngắn gọn.
  • Diễn đạt trôi chảy thoải máu chính xác

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá