Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Tiếng Đức trung cấp B1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Đức trung cấp B1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

+ Đối tượng:

  • Các bạn đi du học, du học nghề.

+ Nội dung khóa học:

  • Tập trung 4 kỹ năng nghe, viết, đọc, nói.
  • Nắm bắt được các thông tin, sự kiện mang tính chất thời sự về các chủ đề lĩnh vực trong đề thi B1 tiếng Đức theo khung Châu Âu.

+ Giáo trình:

  • Studio
  • Tangram

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá