Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Tiếng Nhật N1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật N1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N1

Thời lượng

25 buổi

Tổng quan khóa học

Nội dung khóa học:

  • Từ vựng: Ôn luyện 10000 từ vựng với các chủ đề
  • Chữ Hán: Ông 2000 chữ/2000 chữ
  • Ngữ pháp: Ôn luyện ngữ pháp từ bài 1 đến bài 50 giáo trình Minano Nihongo và giáo trình bổ sung, giáo trình nâng cao
  • Đọc - hiểu: Ôn luyện những tác phẩm với độ phức tạp tương đối và các tác phẩm trừu tượng có nội dung sâu sắc về các chủ đề khác nhau
  • Nghe - hiểu: Ôn luyện những tài liệu được trình bày bằng miệng cũng như các cuộc trò chuyện một cách mạch lạc với tốc độ tự nhiên, trình bày ý tưởng của mình,...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá