Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Tiếng Nhật N1 | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Tiếng Nhật N1

   Chương trình

   Trình độ

   N1

   Thời lượng

   25 buổi

   Thông tin liên hệ

   Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

   Tổng quan khóa học

   Nội dung khóa học:

   • Từ vựng: Ôn luyện 10000 từ vựng với các chủ đề
   • Chữ Hán: Ông 2000 chữ/2000 chữ
   • Ngữ pháp: Ôn luyện ngữ pháp từ bài 1 đến bài 50 giáo trình Minano Nihongo và giáo trình bổ sung, giáo trình nâng cao
   • Đọc - hiểu: Ôn luyện những tác phẩm với độ phức tạp tương đối và các tác phẩm trừu tượng có nội dung sâu sắc về các chủ đề khác nhau
   • Nghe - hiểu: Ôn luyện những tài liệu được trình bày bằng miệng cũng như các cuộc trò chuyện một cách mạch lạc với tốc độ tự nhiên, trình bày ý tưởng của mình,...