Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Tiếng Nhật N2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật N2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N2

Thời lượng

25 buổi

Tổng quan khóa học

Nội dung khóa học:

  • Từ vựng: Ôn luyện 6000 từ vựng với các chủ đề
  • Chữ Hán: Ông 1000 chữ/2000 chữ
  • Ngữ pháp: Ôn luyện ngữ pháp từ bài 1 đến bài 50 giáo trình Minano Nihongo và giáo trình bổ sung, giáo trình nâng cao
  • Đọc - hiểu: Ôn luyện những văn bản với các chủ đề rõ ràng, các tài liệu báo chí
  • Nghe - hiểu: Ôn luyện những tài liệu được trình bày bằng miệng với tốc độ tự nhiên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá