Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp A3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp A3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

22 buổi

Tổng quan khóa học:

Giáo trình:

  • Minano Nihongo (là bộ giáo trình dạy tiếng Nhật uy tín và thông dụng nhất tại các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như thế giới).

Nội dung khóa học:

  • Bắt đầu từ bài 17 đến hết bài 25 theo giáo trình

Kết thúc khóa học:

  • Học viên có thể giao tiếp cơ bản, hằng ngày bằng tiếng Nhật. Có khả năng thi đỗ JLPT N5. Hơn thế nữa, người học cũng biết thêm các mẫu ngữ pháp hay xuất hiện trong cuộc sống như mẫu câu nhờ vả, mẫu câu đưa ra lời khuyên, kính ngữ trong giao tiếp,... Ứng dụng linh hoạt các tình huống trong đời sống.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá