Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông - Khóa học Tiếng Trung cơ sở B | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tiếng Trung cơ sở B

Học phí 2.000.000 ₫

Chương trình

Trình độ

HSK 1

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.