Trung tâm Ngoại ngữ PYT - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp A | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp A

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

24 buổi

Khóa học dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ PYT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá