Trung tâm ngoại ngữ quốc tế New Way | Edu2Review

Trung tâm ngoại ngữ quốc tế New Way

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh thiếu nhi

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC

Trình độ

TOEIC
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật cơ bản

Trình độ

N5
Nhận tư vấn

Ôn thi JLPT

Luyện thi JLPT

Ôn thi JLPT

Trình độ

Luyện thi JLPT
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn cơ bản

TOPIK 1 sơ cấp

Tiếng Hàn cơ bản

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp
Nhận tư vấn

Ôn thi TOPIK

Luyện thi TOPIK

Ôn thi TOPIK

Trình độ

Luyện thi TOPIK
Nhận tư vấn

Tiếng Trung giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Trung cơ bản

Trình độ

HSK 1
Nhận tư vấn

Ôn thi HSK

Luyện thi HSK

Ôn thi HSK

Trình độ

Luyện thi HSK
Nhận tư vấn

Tiếng Trung du lịch

Trình độ

Du lịch
Nhận tư vấn

Tiếng Trung thương mại

Trình độ

Thương mại
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay