Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus - Khóa học Business - Phiên dịch | Edu2Review

Khóa học Business - Phiên dịch

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Biên phiên dịch

Đối tượng: Khóa học Tiếng Hàn dành cho các đối tượng làm kinh doanh hoặc phiên dịch, trang bị nhiều kiến thức ngôn ngữ chuyên sâu hơn, và không hướng vào các bạn cơ bản.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá