Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus - Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Mô tả khóa học: Giao tiếp thành thạo Tiếng Hàn là mục tiêu của tất cả học viên học Tiếng. Tham gia khóa học này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp nhanh nhất thông qua các tình huống thực tế.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá