Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Mô tả

Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2 là nối tiếp các phần trong toàn bộ cấp độ tiếng Hàn sơ cấp. SH Campus phân chia lộ trình giúp học viên giảm bớt áp lực và tập trung nhiều hơn vào cấp độ Tiếng Hàn của mình.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá