Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

  • Đối tượng: dành cho những người sẽ bắt đầu học tiếng Hàn với những kiến thức nền tảng căn bản nhất.
  • Chương trình học dựa trên Giáo trình Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá