Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Mô tả

Tham gia khóa học Tiếng Hàn Trung cấp sẽ giúp bạn định hướng chắc chắn hơn con đường theo đuổi ngôn ngữ Tiếng Hàn của mình. Khóa bao gồm Tiếng Hàn Trung cấp 1 và 2.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá