Trung tâm Ngoại ngữ Skyline | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Skyline

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp căn bản A

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao B

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Trung giao tiếp căn bản

Trình độ

Cơ bản
Nhận tư vấn

Tiếng Trung giao tiếp nâng cao

Trình độ

Nâng cao
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn giao tiếp căn bản

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay