Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới - Khóa học Anh văn giao tiếp Quốc tế | Edu2Review

Khóa học Anh văn giao tiếp Quốc tế

Thông tin liên hệ

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới

7.0
Khá
1 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Phí Vừa Sức Với Học Sinh, Sinh Viên

Ưu điểm

Học phí ổn định và vừa đủ với học sinh, sinh viên - Giảng viên quan tâm đến học viên - Trình độ giảng viên đồng đều

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất còn hạn chế nhiều - Giáo trình và tài liệu chưa rõ ràng - Không gian và giáo án chưa nổi bật - Các hoạt động, trò chơi ở mức khá

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm khi mới thành lập chưa có cơ sở vật chất tốt tuy nhiên đã phát triển rất nhiều trong những năm gần đây. Học phí vừa sức với gia đình học sinh, sinh viên nên thu hút phụ huynh đăng kí cho con em đi học. Giảng viên trẻ, nhiệt tình và quan tâm đến học viên mình. Các hoạt động ngoại khóa đang được cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.